Våra pass

Våra pass

WOD30

30 minuters pass som består av uppvärmning och en kortare WOD-Workout Of the Day.

WOD45

45 minuters pass som innefattar en styrke/teknikdel och som sedan avslutas med en WOD-Workout Of the Day.

WOD60

60 minuters pass som innefattar en längre styrke/teknikdel där extra mycket tid ges för genomgång av utförande och upplägg. Passet avslutas med en WOD-Workout Of the Day. Bra att börja med men även för de som hållt på ett tag och vill gå tillbaka och repetera grunder och teknik.

ENDURANCE

Ett pass som efter uppvärmning och genomgång ägnas helt och hållet åt en längre WOD- Workout Of the Day med fokus på uthållighet. Rekommenderas för den erfarne crossfitutövaren.

CORE

Ett pass där vi fokuserar på bålstyrka och bålstabilitet för att bygga upp en stark grund, både för träningens skull och livets alla fysiska påfrestningar.

MOBILITY

Ett pass med fokus på rörlighet för att skapa en funktionellt fungerande kropp som klarar av både träningen och livets alla fysiska påfrestningar.

STRENGTH

Ett pass där fokus ligger på styrka i framförallt basövningarna. Vi jobbar enbart i strikta rörelser och avslutar passet med en kortare WOD-Workout Of the Day på samma tema.

TEAM

Ett pass som efter uppvärmning och genomgång ägnas helt åt en längre WOD-Workout Of the Day. Rekommenderas för den erfarne crossfitutövaren. Här tränar vi alltid i team om minst 2 personer, träning är roligare tillsammans!

LIFT AND WOD

Ett pass som innebär en längre teknikdel där vi fokuserar extra mycket på olympiska lyft. Därefter avslutar vi med en WOD-Workout Of the Day.